BDDK -SEDDK–EPDK -SPK İÇ SİSTEMLERE DAİR YÖNETMELİKLER ve ZORLUKLARI

❖İç Sistemlerin entegre bir işletim modeli ve bilgi sistemi bulunmuyorsa

❖İç Sistemlerin işletim sistemini oluşturan süreç, teknoloji ve veri konularında olgunluk sıkıntısı yaşanıyorsa

❖Kontrol ve risk değerlendirme işlemleri daha zor ve zaman alıcı ve hatta analitik araçlar nedeniyle maliyetli oluyorsa

❖İç Denetim, İç Kontrol, Risk ve Uyum ile ilgili veri hataları, bütünlük eksikliği ve tutarsızlıklar daha sık olabiliyorsa

❖Yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılamak için daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalınılıyorsa

❖Risk yönetimi proaktif olarak yapılamıyorsa

❖İş sürekliliği planlaması iş servisleri varlıkları doğrultusunda tam olarak yapılamıyorsa

❖İç Sistemler verimliliğini ve etkinliğini arttırmak için gerekli teknolojik yenilikler yapılamıyorsa

❖İç Sistemler verilerinin güvenliğini sağlamak için yeterli önlemler alınamıyorsa

❖Yasal gereklilikleri karşılamama durumunda cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınabiliyorsa

ÇÖZÜM

Bütünsel bir İç Kontrol Bilgi Sistemi yapısı tesis edilmelidir. GOLDENHORN ONEGRC yazılım platformu ile uyum kapsamında yapılacak bütün faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve raporlanması sağlanır, kaynak tahsisleri kolaylaşır ve uyumluluğu güvence altına alma kabiliyetleri gelişir.

FAYDA

Özelleştirme: GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, GRC ve iç sistemlerin etkili yönetimine olanak sağlayarak, kuruluşun ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilir. Bu özelleştirmeler, özel iş akışı oluşturma veri alanları yapılandırma ve raporları özelleştirme gibi spesifikasyonlar içerebilir. 

Entegrasyon: GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, Kuruluş tarafından kullanılan diğer sistemler ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve işletmenin riskleri ve uyumluluk gereksinimlerine kapsamlı bir bakış sağlar. Bu entegrasyonlar, iş sistemleri, İK sistemleri, finansal sistemler ve BT sistemleri ile entegrasyonları içerebilir.

Otomasyon: GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, uyum takibi, risk değerlendirmesi ve kontrol testleri gibi rutin görevleri otomatikleştirerek, insan hatası riskini azaltarak ve kuruluşların hız kazanmasını sağlayarak yardımcı olur.

Raporlama ve Analiz: GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, uyumluluk durumuna ilişkin görünürlük sağlayan, yönetişim ve risk yönetimi süreçlerini iyileştirebilecek alanları belirleyen güçlü bir raporlama ve analiz kapasitesine sahiptir

Kullanıcı Dostu Arayüz: GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için kolay kullanıma uygun ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Kullanıcılar, temel özelliklere ve fonksiyonlara kolayca erişebilirler.

Ölçeklenebilirlik: GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, artan kullanım, trafik ve veri hacmiyle başa çıkabilen, ve değişen iş gereksinimlerine uyum sağlayabilen ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. Dağıtılmış bir ortamda, birden fazla birden fazla uygulama platformu ve veritabanında çalışır ve felaket kurtarma sitelerine de dağıtılarak, kendi hizmet sürekliliğini sağlar ve performans, güvenilirlik veya güvenlik konusunda herhangi bir ödün vermeden büyüyen ve değişen kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Güvenlik: GRC yazılımı hassas bilgiler içerdiğinden, GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, rol bazlı erişim kontrolleri, gerektiğinde veri şifrelemesi ve güvenli barındırma gibi güçlü güvenlik özellikleri sunar

Gerçek Zamanlı Skorlama ve İzleme: GOLDENHORN ONEGRC Yazılım Suiti, kuruluşların riskleri ve uyumluluk puanlarını izlemesine olanak tanıyan gerçek zamanlı puanlama ve izleme yetenkleri sunar. Bu, kuruluşlarınpotansiyel olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve bunların artmasının önlenmesini sağlar.